Archives

Dịch Vụ Xin Làm Visa Du Lịch Canada

Ngày đăng: 28, Tháng Năm, 2020

Thông Tin Về Đại Sứ Quán Canada Canada mở Đại sứ quán[…]

Dịch Vụ Xin Làm Visa Schengen (26 Nước châu Âu)

Ngày đăng: 28, Tháng Năm, 2020

Thị thực Schengen hay còn gọi là visa Schengen, là một loại visa ngắn hạn cho phép người lưu trú trong khoảng thời gian không quá 3 tháng tại các quốc gia thuộc khối Schengen.

Trang 1 trên 11